[email protected]

koský úrad Beniakovce - hlavná stránka

 · Translate this pageKto z nich sk r uh dne, ktor dvaja si vymenili miesta, vyhr va. Podmienkou je zistie spr vne men obidvoch ~ iakov. 20. N zov:Triedenie geometrick ch tvarov Cie> :Rozv jae hmat Postup:Nastrihajte z tuh ho papiera po desae mal ch trojuholn kov, a tvorcov, obd:~ nikov a kr ~ kov.